جریحه دار نمودن عفت عمومی شامل چه اعمالی است و چه مجازاتی دارد؟

جریحه دار نمودن عفت عمومی

در جامعه اسلامی جریحه دار نمودن عفت عمومی جرم بزرگی محسوب می شود و معمولا قانون گذاران برای کسانی که این اعمال را انجام دهند بر اساس دین مبین اسلام مجازات های سخت و سنگینی را در نظر میگیرند تا موجب عبرت باقی افراد اجتماع شود.

جرم های مربوط به جریحه دار نمودن عفت عمومی اگر توسط کارگزاران نظام اسلامی با واکنش های شدید همراه نشود ممکن است که به صورت ویروسی بین دیگران هم شایع شود و دیگر از دین جز پوستینی در میان عوام باقی نماند.

معمولا زمانی که چنین جرم های اتفاق می افتد دستگاه قضایی به سادگی از کنار آنها عبور نمی کند زیرا می داند در صورتی که با این جرائم برخورد نکند ذهنیت جامعه نسبت به آنها بی تفاوت شده و ممکن است اجتماع بسیار بیشتر به سمت آنها سوق پیدا کند.

در ادامه برای این که بیشتر با جرایم مربوط به جریحه دار نمودن عفت عمومی آشنایی پیدا کنید بعضی از مهم ترین های آنها را نام می بریم و تا جایی که متن به ما اجازه بدهد توضیحاتی ارائه می نماییم تا نسبت به آنها شما خواننده عزیز آگاهی پیدا کنید.

جریحه دار نمودن عفت عمومی
جریحه دار نمودن عفت عمومی

جرایم مربوط به جریحه دار نمودن عفت عمومی:

اکثر افراد شاید در مورد اصطلاح جریحه دار نمودن عفت عمومی در رادیو و تلویزیون فقط شنیده باشند و به طور دقیق ندانند که منظور از آنها چیست. این جرایم جنبه عمومی داشته و معمولا موجب هرج و مرج در اجتماع می تواند بشود، اگر پاسخ مناسبی به افراد انجام دهنده آن داده نشود.

برای دسترسی به شماره وکیل در تهران حتما روی لینک بزنید.

جرم هایی مثل رابطه نامشروع، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، راه اندازی سایت مستهجن، تظاهر به عمل حرام، کشف حجاب در مکان عمومی، تشویق مردم به فساد و غیره جزو این دسته محسوب می شوند که در ادامه قصد داریم توضیحاتی را برایتان ارائه دهیم.

رابطه نامشروع:

این جرم معمولا جنبه های گوناگونی دارد و موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شود، رابطه نامشروع ممکن است با یک فرد متاهل یا مجرد باشد که بسیار با یک دیگر از نظر جرم و در نظر گرفتن مجازات تفاوت دارند.

این رابطه ممکن است از سوی زن یا مرد با یک فرد متاهل شکل بگیرد، از آن جایی که چنین جرایمی در آیین دادرسی اسلامی جرم محسوب می شود و موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می گردد قانون گذاران با آن شدیدا برخورد می کنند تا رواج پیدا نکند.

یک فرد متاهل وظیفه دارد که نسبت به زندگی خود پایبند بوده و خطوط قرمز را رد نماید، زمانی که چنین کاری انجام دهد و شریک زندگی اش شاکی شود دیگر این جرم فقط جنبه شخصی ندارد و قانون به خاطر این که هرج و مرج اجتماعی رخ ندهد جوری با آن برخورد می کند که درس عبرت برای دیگران باشد تا جرات نکنند این خطوط قرمز را رد نمایند.

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه یک زن یا مرد اقدام به روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت از قبیل بوسیدن یا هم بستر بودن شوند در حالی که زوجیتی با هم ندارند محکوم به 99 ضربه شلاق خواهند شد.

ولی اگر یکی از دو طرف متاهل یا هر دو طرف متاهل باشند و موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی گردند، اگر شاهد وجود داشته باشد و جرمشان در محضر دادگاه اثبات شود به سنگسار محکوم خواهند شد تا مابقی افراد جامعه حساب دستشان بیاید.

در این جور جرم ها چه شریک زندگی آنها شاکی باشد یا نباشد با توجه به این که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی شده اند حکم به اجرا در خواهد آمد، انصراف از شکایت دیگران نیز نمی تواند جلوی اجرای احکامی که در این زمینه وجود دارد را بگیرد.

تظاهر به عمل حرام:

بعضی از جرایم هستند که در قانون هیچ گونه عنوانی دارا نمی باشند ولی با توجه به این که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی هستند از سوی قانون با آنها برخورد شدید می شود، مانند روزه خواری در ماه رمضان که می تواند باعث هرج و مرج اجتماعی شود و قانون افراد خاطی را جریمه خواهد کرد تا این کار توسط دیگران در فضای عمومی تکرار نشود.

در این جور جرایم که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی هستند ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس که در جاهای عمومی تظاهر به عمل حرام مانند روزه خواری نماید طبق قانون به حبس از ده روز تا دو ماه محکوم می گردد و علاوه بر آن بنا بر نظر قاضی ممکن است تا 74 ضربه شلاق به عنوان حد عمل حرام نیز محکوم شود، شلاق بنا بر نظر قاضی ممکن است در جای عمومی برای درس عبرت دیگران نیز به اجرا دربیاید.

کشف حجاب در اماکن عمومی:

یکی از موضوعاتی که در یکی دو سال اخیر بسیار زیاد شده و موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شود کشف حجاب است، بیشتر افرادی که اقدام به این کار می کنند از قوانین به خوبی اطلاع ندارند و متاسفانه این کار خود را جرم تلقی نمی کنند و بر حق می دانند.

بر اساس تبصره 638 قانون مجازات اسلامی هر بانویی که اقدام به عمل حرام مثل کشف حجاب در جای عمومی مثل خیابان و فضای مجازی نماید که سبب تخریب دین مبین اسلام باشد جرم تلقی می گردد و قانون می تواند با توجه به جرم برای او حبس از 10 روز تا دو ماه در نظر بگیرد.

همچنین این جرم چون موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی است برایش جریمه نقدی سوای از حبسی که در نظر گرفته شده است از رقم دو میلیون تا ده میلیون ریال در مرتبه اول در نظر گرفته شده است، در صورتی که طرف دوباره اقدام به این کار کند میزان حبس بیشتر و جریمه نقدی بیشتری در انتظارش خواهد بود.

ایجاد کردن مرکز فساد و فحشاء:

یکی دیگر از جرایمی است که معمولا موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شود و قانون با کسانی که اقدام به ایجاد مرکز فحشا چه به صورت خانه های تیمی یا سایت های اینترنتی نمایند برخورد شدید خواهد کرد تا دیگر افراد اجتماع چنین فکری حتی به مغزشان خطور نکند.

بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان داشته است که اگر فردی اقدام یه ایجاد مرکز فساد یا فحشا جهت رواج بی بند و باری در اجتماع نماید از یک تا ده سال حبس ممکن است شامل حال افراد مجرم و خطاکار شود.

البته با توجه به نوع جرم ممکن است شامل حبس طولانی تر، جریمه نقدی بیشتر و حتی در مواردی که قانون به این نتیجه برسد که افساد فی الارض رخ داده است ممکن است حکم اعدام برای عوامل این کار صادر نماید تا بدین طریق اجتماع را از شر فساد سیستماتیک نجات دهد.

مطالعه بیشتر: تفاوت رابطه نامشروع با عمل منافی عفت در چیست؟

جریحه دار نمودن عفت عمومی
جریحه دار نمودن عفت عمومی

تولید محتوا علیه عفت عمومی:

امروزه فضای مجازی بسیار گسترش پیدا کرده است و بسیاری از جرایمی که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شوند در این فضا اتفاق می افتد، بعضی افراد آگاهانه و بعضی دیگر ناآگاهانه اقدام به تهیه محتواهایی از این دست می نمایند که جرم بوده و موجب هرج و مرج در اجتماع می شود.

بر اساس ماده 640 قانون مجازات اسلامی هر کس که جرایم زیر را انجام دهد و موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی شود از سه ماه تا یک سال حبس می گردد و به میزان بیست و پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال به همراه 74 ضربه شلاق جریمه می شود.

  1. هر کس کلیپ، عکس، تیزر یا غیره تهیه نماید که موجب به هم خوردن افکار اجتماع شود و در شبکه های مجازی دست به دست گردد.
  2. هر کس ابزار یا لوازمی مثل سلاح گرم و سرد یا ابزار آلات جنسی را به فروش برساند.
  3. هر کس تشویق به معامله کالاهای غیر مجاز برای عموم نماید محکوم است.

انتشار محتویات مستهجن:

از دیگر جرایمی که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شود ایجاد سایت های مبتذل و اقدام به پخش کردن محتویات خلاف عنف در فضای مجازی است که برای تمامی شهروندان ایرانی جرم تلقی می گردد و قابل پیگیری است.

بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه ای هر کس از روی سامانه های مخابراتی اقدام به انتشار محتواهایی نماید که آمیزش جنسی یا برهنگی را به نمایش می گذارد، یا این محتواها را به قصد تجارت نگهداری نماید مجرم است و قانون می تواند او را مورد پیگرد قرار دهد.

میزان مجازات چنین جرم هایی از نود و یک روز تا دو سال حبس است، همچنین جریمه نقدی به میزان پانزده میلیون ریال تا صد میلیون ریال نیز برای افراد متخلف بنا بر تشخیص مقام قضایی می تواند در نظر گرفته شود، اگر این جرم به شکل سازمان یافته باشد حکم فساد فی الارض صادر خواهد شد که حتی می تواند موجب اعدام افراد خاطی شود.

عفت عمومی چیست؟

تعهد عمومی به عفت، به قوانین اخلاقی و ارزش‌هایی که از باورها و نگرش‌های اجتماعی نشات می‌گیرد، اشاره دارد. افراد در جامعه به حفظ و دفاع از این تعهد به عفت عمومی علاقه دارند.

 

جریحه دار کردن عفت عمومی

این اقدام جریان این جرم را به باورها، دین، مذهب و فرهنگ هر جامعه باز می‌کند. مفهوم این جرم به گونه‌ای فراوان و گوناگون است، تحت تأثیر ادوار تاریخی که نشانگر تغییرات فراوان در این زمینه است و قلمرو دقیق آن هرگز به صورت قطعی تعیین نشده است. اصول اخلاقی یک جامعه از اهمیت بسزایی برخوردارند و رعایت آنها به پایداری و سلامت جامعه کمک می‌کند. در کشورهایی که مقررات مذهبی بر اساس آن‌ها تدوین شده است، توجه به اصول اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی اصلی بوده و نقض آنها منجر به واکنش‌های قوی عمومی و تنبیه قانونی می‌شود.

 

جرم جریحه دار کردن عفت عمومی

ابتدا، به دو ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با جرایم جریحه زنی عفت عمومی مرتبط هستند، اشاره می‌شود.

ماده 100 تبصره 2 این قانون، که مربوط به ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی اطلاعات مرتبط با تحقیقات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، شاکی را از ارائه اسناد ممنوع می‌نماید.

ماده 102 اصلاحی نیز تعیین می‌کند که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و سوال از هیچ فردی در این خصوص مجاز نمی‌باشد، به جز در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام قرار گرفته باشد و یا دارای شاکی یا به عفت یا سازمان یافته باشد. در این شرایط، تعقیب و تحقیق تنها در محدوده شکایت یا وضعیت‌ها و اطلاعات مشهود توسط مقامات قضائی انجام می‌پذیرد.

انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

بر اساس ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما، یا به طور کلی هر چیزی که منافع عفت و اخلاق عمومی را آسیب بزند را به منظور تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذاشته یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد، محکوم به حبس از سه ماه تا یک سال، جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور خواهد شد.

طبق ماده ۲۸ قانون مطبوعات، انتشار عکس‌ها، تصاویر، و مطالبی که خلاف عفت عمومی باشند، ممنوع و موجب تعزیر شرعی است. هر اصرار بر آن، موجب تشدید تعزیر و حتی لغو پروانه نشر و انتشار خواهد شد.

همان طور که دیدید و دانستید جرایمی که موجب جریحه دار نمودن عفت عمومی می شوند زیاد است و اگر در این زمینه دچار مشکل شدید می توانید با شرکت حقوقی لگاپین در میان بگذارید تا از شما رفع اتهام نماید، برای به دست آوردن اطلاعات با شماره های واحد روابط عمومی ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

من محمدحسین فهیمیان هستم،

رسالت و هدف اولیۀ من از تاسیس استارتاپ Legapin، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه و اقتصاد ایرانی و در وهلۀ بعدی ارائه خدمات حقوقی به شکل نوین و در دسترس و کاربر محور می‌باشد.

مقالات اخیر ما

برای دریافت آخرین اخبار لگاپین با ما در ارتباط باشید.