قوانین و مقررات

  • پلتفرم LEGAPIN بنا به نیاز جامعه کسب و کار و شرکتها و اقتصاد امروز به اطلاعات و خدمات حقوقی تاسیس شده و خود را متعهد می داند که خدمات حقوقی مورد نظر کاربران محترم را به بهترین و تخصصی ترین شکل و در سریع ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به ایشان ارائه نماید.
  • عضویت و بهره مندی از خدمات پلتفرم LEGAPIN به صورت شخصی و فردی می باشد و هیچ یک از کاربران اجازه اشتراک گذاری و واگذاری مشخصات کاربری خود به اشخاص دیگر را ندارند و در صورت نقض این تعهد، LEGAPIN اختیار مسدود سازی حساب کاربری فرد متخلف را خواهد داشت.
  • مسئولیت اصالت و اعتبار هرگونه اسناد و مدارک بارگذاری شده توسط کاربران در پلتفرم LEGAPIN، به عهده ایشان می باشد و از این بابت مسئولیتی متوجه LEGAPIN نخواهد بود.
  • خدمات حقوقی ارائه شده در پلتفرم حقوقی LEGAPIN وابسته به تشریح وضعیت مساله حقوقی و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده توسط کاربران می باشد. در صورت نقص در توضیحات و یا عدم تکمیل بودن مستندات و …، از بابت ارائه خدمات، مسئولیتی متوجه LEGAPIN نمی باشد.
  • در پلتفرم حقوقی LEGAPIN  از مدارک و مستندات ارائه شده صرفا در جهت ارائه خدمات حقوقی بهره برداری خواهد شد و هیچ مسئولیتی مبنی بر حفظ و نگهداری داده های بارگذاری شده متوجه LEGAPIN نمی باشد.
  • تایید قوانین و مقررات بیان شده به منزله پذیرش شرایط استفاده از پلتفرم حقوقی LEGAPIN است و هرگونه ادعای خلاف، فاقد اعتبار می باشد.

با احترام

LEGAPIN