تقسیم ارث در تعدد زوجات پس از مرگ مرد

تقسیم ارث در تعدد زوجات پس از مرگ مرد

مقدمه

ممکن است که یک مرد بیش از یک همسر داشته باشد و پس از مرگش تقسیم کردن اموالش را دچار پیچیدگی هایی نماید، شاید این سوال برای بعضی پیش بیاید که آیا زن اول بودن یا دوم بودن تاثیری در میزان دریافت ارث دارد یا ندارد.

قطعا تقسیم ارث تعدد زوجات قواعد و قوانین مربوط به خود را در دادگاه های اسلامی دارد، اگر در این زمینه اختلافی میان همسران یک مرد پس از مرگش پیش بیاید بر اساس این قوانین دادگاه مشکل را میان آنها حل می نماید تا هر کدام به حقوق خود برسند.

سوای از قواعد و قوانینی که در این زمینه وجود دارد اگر مرد وصیت نامه از خود به جای گذاشته باشد در آن می تواند مقدار ارث تعدد زوجات خود را دقیقا مشخص نماید تا هیچ گونه مشکلی پس از مرگش به وجود نیاید و همسرانش دچار اختلاف در این زمینه با هم نشوند.

همیشه قواعد و قوانین زمانی به کار گرفته می شود که در مسئله ارث تعدد زوجات هیچ وصیت نامه ای در کار نباشد و یا این که یکی از همسران نسبت مفاد موجود در وصیت نامه معترض باشد که در این صورت پای دادگاه به مسئله باز می شود و برای حل اختلافات کمک می کند.

همچنین با توجه به قوانین دادگاه های اسلامی مسئله بچه دار بودن یا نبودن در ارث تعدد زوجات، موثر است و بر روی میزان دریافتی همسران مرد تاثیر مستقیم میگذارد، قانون گذار این مورد دقیقا مشخص کرده است که به چه صورت باید عمل شود.

برای این که بیشتر و بهتر مسئله ارث تعدد زوجات پس از مرگ مرد را درک کنید به قوانینی که در این مسئله وجود دارد اشاره کرده و تا جایی که متن به ما اجازه بدهد توضیحاتی را در این زمینه ارائه می نماییم بلکه به میزان آگاهی شما خواننده عزیز و گرامی افزوده گردد.

برای آگاهی از خدمات مشاوره حقوقی حتما روی لینک بزنید.

تقسیم ارث در تعدد زوجات پس از مرگ مرد

میزان سهم الارث زن پس از مرگ مرد:

تعلق ارث به بازماندگان مرد متوفی غیر از مسئله ارث تعدد زوجات بر اساس سبب و نسب می باشد که در این جا طبقات ارث نقش خود را برای رسیدن افراد به حقوق افراد بازی می کند تا اختلافات در این زمینه بالا نگیرد.

* یکی از قرابت هایی که موجب سهم بردن می شود رابطه زوجیت است، برای همین زوج از زوجه و زوجه از زوج می تواند ارث ببرد، ماده 864 قانون مدنی می گوید که از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در هنگام مرگ دیگری زنده باشند.

* در ماده 940 قانون مدنی نیز به صراحت بیان می دارد که زوجین در صورتی در مسئله ارث تعدد زوجات از یک دیگر سهمی می برند که زمان مرگ هر کدام از آنها در عقد دائم هم بوده باشند. زنی که در عقد موقت باشد هیچ ارثی نخواهد برد مگر این که زوجین در یک سوم اموال خود به صورت وصیت عمل کرده باشند و چیزی را برای همسر موقتش تعیین نموده باشد.

* همچنین در مسئله سهم ارث تعدد زوجات اگر زن فرزند داشته باشد یا نداشته باشد فرق زیادی در به دست آوردن سهم برایش دارد، بر اساس قوانین اگر مردی فرزندی نداشته باشد سهم الارث زن یک چهارم است و اگر فرزند داشته باشد سهم الارث زن به یک هشتم کاهش پیدا می کند.

سهم الارث دو زن از یک مرد:

همان طور که حتما می داند گاهی در بعضی از موارد پیش می آید که بازماندگان مردی پس از مرگش با مسئله ارث تعدد زوجات مواجه باشند، سوالی که معمولا پیش می آید این است که آیا تعدد زوجات بر روی میزان سهم دیگران اثر دارد یا ندارد، این مسئله معمولا برای زنان مردانی که با او ازدواج کرده اند اهمیت دارد و به دنبال پاسخ هستند.

* در مسئله ارث تعدد زوجات میزان سهم زن از مرد فوت شده خود بسته به این که فرزند داشته باشد یا نباشد متفاوت می باشد، در صورت نداشتن فرزند سهمش یک چهارم و در صورت فرزند دار بودن سهمش یک هشتم می باشد که قانون تعیین کرده است.

* ماده 942 قانون مدنی به صراحت می گوید که اگر مردی بعد از فوتش چند زن داشته باشد ربع یا ثمن ترکه به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد، بر همین اساس در مسئله ارث تعدد زوجات مرد چه دو یا بیشتر هم اگر زن داشته باشد یک چهارم اموال به قسمت مساوی بین آنها تقسیم و بقیه اموال به سهم خواهان دیگر مثل والدین یا فرزندانش تعلق خواهد گرفت.

سهم الارث دو زن از مرد در صورت وجود فرزند:

در قسمت های قبل میزان سهم زن را بررسی نمودیم در این قسمت برآنیم تا ارث تعدد زوجات در صورتی که فرزندی در کار باشد را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی بدانید که سهم شما به عنوان یک زن به چه میزان در قانون تعیین شده است.

البته چند همسری در میان تمام مردان شایع نیست اما همان تعداد کمی که این شرایط بعد از مرگشان رقم می خورد اگر قانون همه چیز را مشخص ننماید بین همسرانش اختلاف خواهد افتاد و معلوم نمی شود که هر کس به چه میزان باید از اموال مرد سهم الارث ببرد.

* همان طور که قبلا گفته شد اگر مردی دو زن داشته باشد مسئله ارث تعدد زوجات پیش می آید و سهم الارث زن یک هشتم خواهد بود، بر اساس ماده 942 قانون مدنی باید این یک هشتم به میزان مساوی بین آنها تقسیم شود، در این مسئله فرزند دار بودن زوجه ملاک نیست بلکه به فرزند دار بودن مرد قانون توجه می نماید و به هر دو زن یک هشتم اموال را اختصاص می دهد تا با هم تقسیم نمایند.

توصیه می کنم حتما به مقاله ی امکان ارث بردن برادر و خواهر سر بزنید.

تقسیم ارث در تعدد زوجات پس از مرگ مرد

سهم الارث دو زن از شوهر در صورت عدم وجود فرزند:

مسئله دیگری که در زمینه ارث تعدد زوجات ممکن است پیش بیاد این است که زن ها هیچ گونه فرزندی نداشته باشند، سوالی که پیش می آید این است در صورتی که چنین شرایطی پیش آید سهم زن ها به چه صورت محاسبه خواهد شد.

* سهم ارث تعدد زوجات در صورتی که هیچ فرزندی برای مرد در کار نباشد یک چهارم خواهد بود، در قانون 942 مدنی گفته شده است که در صورت تعدد زوجات سهم الارث یک چهارم از اموال مرد باید به میزان مساوی بین زن ها تقسیم شود و بقیه اموال به سهم خواهان دیگر برسد.

سهم ارث زن دوم با فرزند و بدون فرزند:

بسیار پیش می آید مردی در حالی که زن اول دارد دست به ازدواج زده و زن دومی اختیار می کند که در این صورت مسئله ارث تعدد زوجات بعد از مرگش پیش می آید، سوال این است که زن دومی که مرد اختیار کرد بعد از مرگش در صورت داشتن فرزند یا عدم داشتن فرزند به چه میزان سهم می برد.

بر اساس قوانین در صورت وجود نداشتن فرزند یک چهارم ترکه و در صورت وجود داشتن فرزندی از مرد یک هشتم ترکه بین زن ها به خصوص زن دومش تقسیم می شود و مسئله زن دوم بودن یا اول بودن هیچ تاثیری در کمتر ارث بردن ندارد.

نحوه محاسبه یک هشتم سهم الارث زن:

در مسئله ارث تعدد زوجات که معمولا بعد از مرگ مرد پیش می آید، در صورتی که فرزندی در کار باشد سهم زن ها یک هشتم از کل خواهد بود که باید در میانشان تقسیم شود، سوالی که در این جا مطرح است تقسیم این یک هشتم میان زن ها به چه صورت خواهد بود.

* در گذشته قوانین به نحوی بود که زن از بنای ملک سهم ارث داشت اما از زمین ارثی دریافت نمی کرد اما بعدا قوانین اصلاح شد و ماده 946 قانون مدنی مقرر نموده است که زن ها در صورت فرزند داشتن مرد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را بتوانند به عنوان سهم تصاحب نمایند.

قوانین مربوط به ارث به طور کل پیچیدگی دارد و برای این که دچار مشکلاتی در این زمینه نشوید بهتر است که از وکیل یا مشاور خبره استفاده کنید تا به حقوق خود کاملا برسید، بسیار پیش آمده است که افراد به خاطر ندانستن قوانین نتوانستند حقوق مربوط به ارث خود را دریافت نمایند.

 

در آخر لازم به ذکر است که شرکت حقوقی لگاپین با سالها تجربه در زمینه حل مشکلات مربوط به ارث تعدد زوجات آمادگی دارد تا خدمات مشاوره و وکالتی خود را به شما خانوم ها ارائه نماید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با شماره های واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

من محمدحسین فهیمیان هستم،

رسالت و هدف اولیۀ من از تاسیس استارتاپ Legapin، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه و اقتصاد ایرانی و در وهلۀ بعدی ارائه خدمات حقوقی به شکل نوین و در دسترس و کاربر محور می‌باشد.

مقالات اخیر ما

برای دریافت آخرین اخبار لگاپین با ما در ارتباط باشید.