امکان ارث بردن برادر و خواهر چگونه است؟

ارث بردن برادر و خواهر

یکی از سوالاتی که شاید در ذهن بعضی از افراد پیش آمده باشد و به دنبال جوابش باشند مسئله ارث بردن برادر و خواهر از یکدیگر می باشد، آیا این امکان وجود دارد و اگر هست باید چه شرایطی اتفاق بیفتد تا از هم ارث ببرند.

به طور کل ارث بردن برادر و خواهر از هم مسئله ساده ای نیست به خصوص اگر که برادر یا خواهر متوفی متاهل بوده باشد، برای تقسیم میراث اولویت همیشه با درجات بالاتر در طبقات ارث است و قانون بر این اساس مال و اموال شخص فوت شده را تقسیم می کند.

زمانی که برادر یا خواهری فوت کند اولویت با طبقه اول وراث است که شامل فرزندان و والدین می باشد، اگر هیچ فردی در این طبقه زنده نباشد اولویت به طبقه دوم و در صورت نبودن کسی در طبقه دوم به طبقه سوم کشیده می شود تا سهم خواهان اصلی و قانونی مشخص شوند.

اگر چه شرایطی که باید برای ارث بردن برادر و خواهر از هم پیش بیاید دشوار است اما رخ دادن چنین شرایطی غیر ممکن نیست، در صورتی که چنین شرایطی تمام و کمال محقق گردد برادر و خواهر از هم دیگر در صورت وفات هر کدام از آنها سهم خواهند برد و قانون نیز از آن حمایت می کند.

در ادامه این مقاله برای این که بیشتر با شرایط ارث بردن برادر و خواهر از یکدیگر آشنایی پیدا کنید، به تبصره و قانون هایی که وجود دارد به طور دقیق اشاره می نماییم و توضیحات تکمیلی و بیشتری را برایتان ارائه خواهیم نمود تا بر آگاهی تان افزوده گردد.


برای آگاهی از خدمات مشاوره حقوقی لگاپین، حتما روی لینک بزنید.

ارث بردن برادر و خواهر
ارث بردن برادر و خواهر

توضیحاتی در مورد طبقات ارث:

در زمینه ارث بردن برادر و خواهر از یکدیگر بزرگ ترین مسئله ای که اهمیت دارد طبقات ارث است و باید افراد نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند تا در صورت فوت برادر یا خواهر خود پی ببرند که آیا مشمول ارث از او می شوند یا نمی شوند.

طبقات ارث در قانون مدنی نظام اسلامی سه می باشد که هر طبقه دو درجه دارد، در حقیقت اولویت اول طبقه و سپس درجه ای است که در آن قانونگذار تعیین کرده است تا در صورت پیش آمدن شرایط ارث بردن برادر و خواهر از یکدیگر کاملا وجه قانونی پیدا کرده و محقق شود.

طبقه اول ارث:

درجه اول: پدر و مادر دوم: اولاد و اولاد اولاد (نوه ها) سوم:اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

طبقه دوم ارث:

درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) ، جده (ماد مادر و مادر پدر) ، برادر و خواهر

درجه دوم: پدر جد و مادر جد ، پدر جده و مادر جده ، فرزندان برادر و خواهر

طبقه سوم ارث:

درجه اول: عمو، عمه، خاله، دایی      درجه دوم: اولاد آنها

درجه دوم: عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آن‌ها (درجه دوم)

شرایط ارث بردن برادر و خواهر از یک دیگر:

لازم است بدانید که ارث بردن برادر و خواهر زمانی محقق خواهد شد که هیچ یک از افراد طبقه اول ارث در قید حیات نباشند، در صورتی که چنین نشود برادر یا خواهرش مشمول ارث نخواهند شد و هیچ نفعی از شرایط موجود نخواهد برد.

بر اساس قانون مدنی مربوط به ارث اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او تعلق می گیرد. اما اگر چند خواهر یا چند برادر باشند ارث به طور مساوی بینشان قسمت می شود. اما اگر وراث از طریق پدر با هم مشترک باشند سهم برادر و خواهرها طبق قانون دو به یک می باشد.

همچنین در زمینه ارث بردن برادر و خواهر از هم دیگر، اگر برادر و خواهرانی که باقی مانده اند از نظر مادری با هم مشترک باشند و از نظر پدری تفاوت دارند، سهم به طور مساوی بین برادر و خواهرهای متوفی تقسیم می شود و اینجا برادر دو برابر خواهر دریافت نخواهد کرد.

ضمنا در ارث بردن برادر و خواهر اگر وراث فرد متوفی از نظر پدری و مادری با هم دیگر مشترک باشند، اموال بر شش تقسیم می شود و سپس یک قسمت به خواهر و برادر مادری و بقیه اموال به میزان هر برادر دو سهم و هر خواهر یک سهم تقسیم خواهد شد.


مطالعه بیشتر: تقسیم ارث برادر متاهل

Brother and sister inheritance
Brother and sister inheritance

ارث بردن برادر و خواهر مجرد از هم:

در قضیه ارث بردن برادر و خواهر از یک دیگر اگر فرد متوفی مجرد بوده باشد بسیار راحت تر تکلیف اموال مشخص خواهد شد، در این جور موارد بر اساس طبقات ارث ابتدا اولویت با پدر و مادرش می باشد، در صورتی که آنها در قید حیات نباشند برادران یا خواهرانش سهم خواهند برد.

البته باید توجه داشته باشید که اگر فرد متوفی هیچ برادر یا خواهری هم نداشته باشد بر اساس طبقات ارث قانون تعیین خواهد کرد کرد که چه کسی باید سهم ببرد، معمولا در طبقات دوم و سوم کسانی هستند که مشمول ارث شوند و بر اساس قوانین سهمی ببرند.

ارث بردن برادر و خواهر متاهل از هم:

اگر شخص متوفی متاهل باشد بر اساس طبقات ارث دیگر هیچ حقی برای برادر یا خواهرش نمی توان متصور بود مگر این که شرایط خاصی پیش بیاید که موجب ارث بردن برادر و خواهر متاهل از یک دیگر شود که در ادامه خواهیم گرفت.

بر اساس طبقات ارث اولویت با فرزندان، شوهر، والدین و اجداد است و بعد از اینها نوبت به برادر یا خواهر می رسد در صورتی که هیچ کدام از آنها در قید حیات نباشند و یا این که شرایط این را نداشته باشند که بتوانند ارث را دریافت دارند اولویت با طبقات دیگر خواهد بود.

تصور کنید فردی کل خانواده خواهرش بر اثر تصادف یعنی کل فرزندان و شوهر و خود خواهرش فوت شود، هیچ وابسته نزدیک دیگری مثل والدین خودش و شوهرش هم در قید حیات نباشند در این صورت امکان ارث بردن برادر و خواهر متاهل که فوت کرده اند نیز محقق می شود.

ماده 863 قانون مدنی در مورد ارث بردن برادر و خواهر از یکدیگر گفت در صورتی که وراث طبقه بعدی مشمول ارث می شوند که از وارثین طبقه بالاتر هیچ کس در قید حیات نباشد؛ بنابراین اگر برادر یا خواهر فوت شده فرزندی نداشته باشد، خواهر و برادر مادری اش اولویت بعدی خواهند بود و سهم آنان یک سوم از کل دارایی خواهد بود که بینشان به صورت مساوی تقسیم می‌ شود.

همچنین در قضیه ارث بردن برادر و خواهر از هم اگر فرد متوفی فقط یک برادر یا خواهر داشته باشد و در طبقات بالاتر کسی مشکل ایجاد نکند همه‌ ی ارث سهم او خواهد شد، ولی اگر تعدادشان چند برادر یا چند خواهر باشد، ارث به صورت کاملا مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود و اگر از دو پدر متفاوت نباشند برادرها دو به یک نسبت به خواهرها سهم خواهند برد.

ولی اگر برادر و خواهرها از دو پدر مجزا باشند ابتدا سهم تقسیم به دو می شود و سپس هر برادر و خواهری با توجه به پدر خود سهم را دو به یک دریافت خواهد کرد تا هیچ اختلافی میان سهم خواهان پیش نیاید و به حقوق قانونی خود برسند.

همان طور که توجه کردید موضوعات مربوط به ارث بردن برادر و خواهر از یک دیگر پیچیدگی های زیادی دارد و معمولا افرادی که با قوانین آشنایی نداشته باشند نخواهند توانست با استناد به آنها از حقوق خود در برابر وارثان دیگر در محضر دادگاه صالحه دفاع نمایند.

برای این که در وقت و هزینه صرفه جویی نمایید به شما خواننده گرامی توصیه می کنیم که برای موضوعات مربوط به میراث حتما وکیل برای خود اختیار کنید، زیرا دادگاه حرف یک فرد حقوقدان را بسیار بهتر می فهمد و رای را بر اساس گفته های به جا و صحیح او دقیق تر صادر خواهد کرد.

 

در آخر لازم به ذکر است که شرکت حقوقی لگاپین سال ها در زمینه مسائل مربوط به ارث فعالیت دارد و از مشاوران خبره ای نیز بهره می برد و آمادگی دارد تا خدماتش را به شما عزیزان ارائه نماید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات مشاوره ای، ثبت شرکت، تنظیم قرارداد و … با شماره های واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

من محمدحسین فهیمیان هستم،

رسالت و هدف اولیۀ من از تاسیس استارتاپ Legapin، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه و اقتصاد ایرانی و در وهلۀ بعدی ارائه خدمات حقوقی به شکل نوین و در دسترس و کاربر محور می‌باشد.

مقالات اخیر ما

برای دریافت آخرین اخبار لگاپین با ما در ارتباط باشید.